How to? - Automatyczna analiza wyników kontroli jakości

How to? - Automatyczna analiza wyników kontroli jakości

Aktualności

Przeprowadzanie nawet najlepszych kontroli jakości produktów to tylko połowa sukcesu. Drugą połową jest analiza tych wyników i wprowadzanie działań w wyniku tej analizy. Im szybciej dokonamy analizy zebranych danych tym szybciej rozpoczną się działania korygujące. W niniejszym wpisie przedstawiamy się jak za pomocą systemu icmInspector budować scenariusze automatycznej analizy wyników kontroli jakości oraz jak zarządzać działaniami wynikającymi z wykrytych nieprawidłowości.

Krok 1 – Alarmy. 

Moduł Alarmy jest narzędziem budowania automatycznych scenariuszy wykrycia nieprawidłowości i uruchomienia powiadamiania o tym odpowiednich osób. Alarm to zestaw warunków i akcji jakie wykona system icmInspector w sposób automatyczny. Gdy do serwera icmInspector docierają dane o kolejnych wynikach kontroli system sprawdza każdy z wyników i weryfikuje czy w modelu Alarmy nie został wcześniej przygotowany dla niego specjalny zestaw działań. Jeżeli jakiś z wyników spełnia ustawione w Alarmie parametry system automatycznie uruchamia akcję powiadomienia o tym fakcie wskazane osoby oraz rejestruje zdarzenia wystąpienia alarmu w sekcji Historia alarmów (moduł opisany w kroku 2). Tak działająca funkcjonalność po pierwsze ogranicza maksymalnie czas osób nadzorujących proces kontroli jakości do praktycznie zera gdyż wszystkie czynności dzieją się automatycznie. Moduł alarmy zapewnia, że dla każdego scenariusza kontroli oraz dla każdego niepokojącego wyniku kontroli może być przygotowany innych scenariusz powiadamiania. Szczególnie w okresie, gdy mnóstwo osób pracuje w trybie Home Office i może nie mieć dostępu do papierowych wyników przeprowadzonych kontroli takie rozwiązanie jest wprost idealnym. Wszystkie wystąpienia alarmów na bieżącą prezentowane są dla osób zarządzających w module Dashboard, który prezentuje w trybie on-line przebieg całego bieżącego dnia oraz 2 ostatnich godzin dnia wcześniejszego. Na jednym ekranie widzimy wszystko co dzieje się w naszych procesach kontroli jakości.

Krok 2 – Historia alarmów i ich statusu.

Tak jak opisaliśmy wcześniej każdy z alarmów jest ewidencjonowany w sekcji Historia alarmów. Dla każdego z nich możemy dodać nasz indywidualny status oraz notatki. Dzięki tym funkcjom możemy w przejrzysty i syntetyczny sposób rejestrować wszystkie działania jakie zostały podjęte po wystąpieniu danego alarmu. System zapamiętuje poszczególne zmiany statusu i historię dodawanych notatkę.

System icmInspector jest narzędziem, które możemy wykorzystywać na każdym etapie procesu kontroli jakości zaczynając od budowania scenariuszy kontroli jakości a kończąc na automatycznym wykrywaniu tych nieprawidłowości.

W kolejnych wpisach przedstawimy automatyczne funkcje prezentacji danych zebranych w trakcie procesów kontroli w formacie analizy wyników oraz matrycy wyników.

Powrót

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Sprzedaż

IBCS Poland sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 071
mobile@ibcs.pl

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 538 052 508
icmobile@icmobile.pl

Dołącz do społeczności
icminspector na linkedin
icminspector na youtube
icminspector na sourceforge