icmInspector w monitorowaniu dobrych praktyk w zakładach produkcyjnych

icmInspector w monitorowaniu dobrych praktyk w zakładach produkcyjnych

Baza wiedzy

W ostatnim materiale opisującym Dobre praktyki wstępem do skutecznego wdrożenia systemu HACCP opisaliśmy wiele obszarów i wymagań jakie zakłady produkcyjne powinny realizować we własnym zakresie. Niezbędnym elementem jakiegokolwiek działania/wdrożenia jest zgodnie z cyklem PDCA weryfikacja skuteczności wdrożenia. Ponieważ zagadnienia związane z dobrymi praktykami to szeroki zakres tematów można ułatwić sobie prowadzenie weryfikacji poprzez wdrożenie systemu icmInspector, który uporządkuje ten proces poprzez ułożenie kontroli, a także pozwoli na łatwiejszą i szybszą analizę uzyskanych wyników.

Krok 1. Formularze kontrolne.

W pierwszym kroku budujemy formularze kontrolne, które ułatwią nam zbieranie danych o etapie lub zaawansowaniu wdrożenia stosowania dobrych praktyk w naszej organizacji. Zgodnie z zasadami budowania obiektywnych scenariuszy kontrolnych musimy zakresy kontroli czy audytu podzielić na poszczególne obszary. W tym celu powinniśmy stworzyć oddzielne formularze kontrolne dla poszczególnych obszarów podlegających audytowi co ułatwi późniejszą analizę ale również planowanie.

Na etapie budowania formularzy rekomendujemy stosować oceny punktowych odpowiedzi w krokach kontrolnych na przykład ocenie pozytywnej nadając 1 punkt a negatywnej 0 punktów.

System icmInspector posiada wbudowany mechanizm przeliczania zebranych punktów prezentujący stosownie dla każdego raportu lub nawet grupy pytań maksymalną ilość punktów jaka mogła być osiągnięta oraz ilość punktów zdobytych w ramach przeprowadzonej kontroli.

Krok 2. Planowanie audytów.

System icmInspector dostarcza kilka narzędzie planowania kontroli i audytów w zależności od ich specyfikacji ale też potrzeb. Użytkownicy mają dostęp do następujących trybów planowania pracy:

W niniejszym materiale chcielibyśmy skupić się na wariancie planowania losowego. Moduł Planowanie w sekcji Konfiguracja umożliwia budowanie założeń dla losowego generatora planów pracy. Generator zasilany jest informacjami wejściowymi w zakresie:

Po zasileniu systemu opisanymi powyżej informacjami możemy uruchomić losowanie planów kontroli. Każdy wylosowany plan będzie spełniał ustalone założenia brzegowe ale za każdym razem kolejność, czas i przypisanie kontroli do użytkowników będą losowane. Poniżej przedstawimy 3 kolejno wylosowane plany kontroli dla tych samych założeń brzegowych. Po przeprowadzeniu losowania planu można przenieść go już do kalendarzy poszczególnych osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych kontroli.

Krok 3. Analiza wyników.

W systemie icmInspector za prezentację danych do celów analitycznych służy sekcja Raporty ogólne, która dostarcza automatycznie generowane wykresy prezentujące zebrane dane oraz równocześnie te same dane (dane źródłowe) może przedstawiać w ujęciu tabelarycznym (podobnym do Excel). Każdy użytkownik może sobie zmieniać zakresy czasowe dla prezentowanych raportów, może je eksportować do PDF oraz CSV (aby na przykład dalej analizować dane już w Excel).

Już za tydzień przedstawimy materiał o zarządzaniu jakością w łańcuchu logistycznym dla zakładów produkcji spożywczej.

Powrót

Mogą zainteresować Cię również

Higiena pracowników cz. 1 z 2
Baza wiedzy

Higiena pracowników cz. 1 z 2

Wymagania prawne oraz wymagania standardów i norm dotyczących systemów zarzadzania i systemów jakości i bezpieczeństwa żywności muszą w każdym zakładzie przemysłu spożywczego znaleźć „przełożenie” na jasne, zrozumiałe i kompletne zasady działania dla najwyższego kierownictwa, a także wszystkich zainteresowanych stron – w tym przede wszystkim pracowników. Zdaniem – zazwyczaj działu jakości – jest zebranie wymagań i opisanie ich w procedurze oraz instrukcjach. Niniejszy artykuł ma za zadanie opowiedzieć o procesie powstawania procedur oraz omówić zawartość procedury dotyczącej higieny pracowników.

Światowy Dzień Jakości z icmInspector
AktualnościWydarzenia

Światowy Dzień Jakości z icmInspector

Czy wiecie, że "JAKOŚĆ" ma również swój dzień? Obchodzimy go w drugi czwartek listopada. W tym roku przygotowaliśmy z tej okazji specjalną promocję na system icmInspector QMS, który każdego dnia wspiera najwyższą jakość produkcji i usług. Z okazji Święta Jakości można otrzymać specjalny upust na system icmInspector QMS w wysokości 25% na pierwszy rok użytkowania.

Dokumentacja systemu jakości i bezpieczeństwa żywności
Baza wiedzy

Dokumentacja systemu jakości i bezpieczeństwa żywności

Dokumentację zakładową tworzą różnego zapisy systemowe i operacyjne. Dokumentacja systemowa, to ta, która opisuje funkcjonujące systemy, ustala zasady i procedury obowiązujące w danym zakładzie, określa kompetencje poszczególnych stanowisk pracy i odpowiedzialność za powierzone zadania. Dokumentacja systemowa zobowiązuje do prowadzenia zapisów potwierdzających przeprowadzenie zadanych czynności. Nazywa się ją zwykle dokumentacją operacyjną.

Zarządzanie jakością w łańcuchu logistycznym
Baza wiedzy

Zarządzanie jakością w łańcuchu logistycznym

Globalizacja handlu żywnością, dostępność w ofercie dla konsumenta produktów z całego świata, a także wydłużenie łańcuchów dostaw i terminów przydatności do spożycia żywności spowodowało troskę o jakość i bezpieczeństwo żywności. Z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest podstawowym wymogiem prawnym dla wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego – od pola do stołu. Z drugiej zaś samo bezpieczeństwo to dla konsumenta jeden z elementów jakości żywności.

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności

Bądź na bieżąco z nowościami w icmInspector oraz materiałami dotyczącymi digitalizacji i automatyzacji w zarządzaniu jakością!

Podaj swój adres e-mail ...