Od dzisiaj kontrole i przeglądy będą przyjemnością!

Od dzisiaj kontrole i przeglądy będą przyjemnością!

Aktualności

Często zdarza się również, że o problemach w procesie produkcji, przestojach maszyn i szeregu innych niepożądanych działań, kierownictwo dowiaduje się z dużym opóźnieniem. Dodatkowo są to informacje niepełne, a komunikaty lakoniczne. Uniemożliwia to podjęcie niezbędnych i szybkich działań.

Często firmom o profilu produkcyjnym brakuje odpowiedniego narzędzia, aby wspomóc, przyspieszyć i zautomatyzować pracę kontrolerów i inspektorów. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom firma IBCS Poland stworzyła rozwiązanieicmInspector. To rozwiązanie, które wspiera proces pozyskiwania, analizowania i przetwarzania danych z kontroli, audytów, przeglądów i inspekcji.

Jedno rozwiązanie – wiele możliwości

Wdrożenie innowacyjnego narzędzia, które wspiera kontrole, inspekcje, przeglądy i audyty niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści. Oprócz podniesienia jakości w organizacji, rozwiązanie pozwolą na wykrycie nieprawidłowych i niepożądanych sytuacji w firmie. Kontrole są niepodrabialne, ponieważ dane są automatycznie zapisywane, zawierają dane osoby kontrolującej, czas, a nawet miejsce przeprowadzenia kontroli czy inspekcji. Wprowadzonych danych nie można modyfikować.

Wyeliminowanie dokumentacji papierowej i przeniesienie wyników kontroli do systemu pozwala na zebranie wszystkich danych w jednym miejscu, a także szybkie odszukanie wcześniejszych ankiet, kontroli czy przeglądów. Moduł raportowania pozwala na analizę statystyczną i analizę trendów, dzięki temu można reagować praktycznie natychmiast, gdy pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowości i działania niepożądane.

W oparciu o automatyczne narzędzie, które może być nawet wykorzystywane na smartfonach i tabletach, minimalizujemy również możliwość popełnienia błędów w procesie gromadzenia danych, np. poprzez wymuszenie wpisania liczby, lub zeskanowania kodu kreskowego, tagu NFC, czy zdjęcia. Praca kontrolera jest efektowniejsza i wydajniejsza.

Jedno rozwiązanie – korzyść dla wszystkich

Niepodważalną zaletą rozwiązania jest to, że dzięki rozbudowanej funkcjonalności może być wykorzystywane przez wiele osób w organizacji odpowiedzialnych za różne aspekty.

Moduł tworzenia ankiet jest doskonałym narzędziem dla kierowników działów jakości i utrzymania ruchu, czy kierowników produkcji, którzy wiedzą, co jest ważne z punktu widzenia prawidłowych procesów firmie, zarówno w kwestii jakości produktów, jak i utrzymania ruchu, prawidłowej pracy maszyn i urządzeń. Dzięki możliwości ustalenia alertów otrzymują oni informację o nieprawidłowościach, a nawet informację o niepokojących trendach. Kierownicy mogą również analizować dane w sekcji raporty, która umożliwia analizę pojedynczych kontroli, jak również np. z określonego działu.

Kontrolerzy i inspektorzy, którzy fizycznie przeprowadzają kontrolę otrzymują proste w obsłudze narzędzie, które przyspiesza proces kompletowania danych, dodatkowo nie trzeba ich wprowadzać do innego sytemu z dokumentu papierowego, ponieważ są one automatycznie przesyłane do systemu icmInspector. Dodatkowo do wyników swojej pracy mogą dodawać zdjęcia, skanować kody kreskowe i tagi NFC.

Jedno rozwiązanie – a zmienia tak dużo!

Rozwiązanie jest niewątpliwie udogodnieniem w działaniu całej organizacji. Męczące i czasochłonne kontrole i inspekcje stają się prostsze i efektywniejsze. Analiza danych jest szybka i wpiera proces podejmowania decyzji i planowania prac.

Powrót

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Sprzedaż

IBCS Poland sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 071
mobile@ibcs.pl

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 538 052 508
icmobile@icmobile.pl

Dołącz do społeczności
icminspector na linkedin
icminspector na youtube
icminspector na sourceforge