Praktyczne wykorzystanie icmInspektor do nadzoru infrastruktury

Praktyczne wykorzystanie icmInspector do nadzoru infrastruktury

Baza wiedzy

dr inż. Katarzyna Godlewska

Aplikację icmInspector w nadzorze nad infrastrukturą można wykorzystać do:

Monitorowanie stanu maszyn i urządzeń oraz zgłaszanie awarii za pomocą kodów QR

Innym rodzajem zastosowania jest monitorowanie stanu maszyn i urządzeń lub informowanie o awariach. Przy tym zastosowaniu do zgłaszania awarii pierwszym etapem jest umieszczenie na maszynach znaczników np. kodów QR. Wtedy pracownik zgłaszający awarię skanuje kod QR i od razu dział techniczny wie której maszyny dotyczy awaria. Wprowadza się krótki opis zdarzenia i odpowiednio zaprojektowana checklista powoduje przesłanie informacji do działu technicznego, który melduje wykonanie diagnozy awarii. I albo naprawia albo pozostawia do decyzji innej odpowiedniej osoby. Można dołożyć korzystanie z części z magazynu, potwierdzenie mycia po naprawie. Przy okazji można prześledzić wszystkie statusy naprawy, a także długość trwania i przestoju linii.

Zakup wyposażenia wspomagany aplikacją do analizy i potwierdzania kryteriów

Przy zakupie wyposażenia również można skorzystać z aplikacji – wtedy gdy decyzja musi być podjęta pomiędzy osobami, które nie pracują w jednym miejscu. Dobre wprowadzenie kryteriów do zakupu, a następnie potwierdzanie że dan wyposażenie spełnia lub nie to kryterium daje podstawy do podjęcia decyzji o zakupie.

Lokalizacja awarii na planie budynku i oznaczanie uszkodzeń infrastruktury

Aplikacja z wprowadzonym planem budynku pomoże lokalizować awarie i naprawy na sieci mediów. Również na planie da się nanosić uszczerbki w infrastrukturze- np. ubytki w posadzce.

Informowanie o warunkach środowiskowych poprzez współpracę z miernikami

Aplikacja gdy współpracuje z różnego typu miernikami może informować o warunkach środowiskowych takich jak temperatura , wilgotność.

Kontrole twardego plastiku i szkła z wykorzystaniem checkliście, usprawniające przeglądy i powiadamianie o niezgodnościach

Kolejnymi obszarami zastosowania aplikacji mogą być kontrole tzw. twardego plastiku i szkła, kiedy sprawdza się stopień zużycia, uszczerbków w maszynach i obszarach produkcyjnych. Taka checklista ułatwiłaby prowadzenie przeglądów oraz przyspieszyła dokumentowanie oraz zautomatyzowała powiadamianie o niezgodnościach.

Powrót

Mogą zainteresować Cię również

Nasz system został wyróżniony przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.!
AktualnościWydarzenia

Nasz system został wyróżniony przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.!

Polski fundusz rozwoju S.A. stworzył mapę cyfrowych narzędzi dla firm. W Kategorii "zarządzanie firmą" znalazł się nasz system icmInspector!

NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności
Baza wiedzy

NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności

Maszyny i urządzenia powinny być umieszczone w taki sposób by odpady procesowe były uwalniane bezpośrednio do kanału odpływowego. Umiejscowienie i ustawienie, w  taki sposób by można było przeprowadzić skuteczne czyszczenie i konserwację. Wymogi konserwacji muszą być określone przy zamawianiu nowego wyposażenia.

NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności
Baza wiedzy

NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ w zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa żywności

Wytwarzanie i stosowanie produktów spożywczych wiąże się z niewłaściwą jakością lub wprost – bezpieczeństwem, a przez to ryzykiem dla zdrowia publicznego. Identyfikacja tego ryzyka i odpowiednie nim zarządzenie jest obecnie podstawowym wymogiem stawianym wytwórcom żywności, stając się integralną częścią systemu jakości.

Praktyczna ocena ryzyka
Baza wiedzy

Praktyczna ocena ryzyka

Podstawowe rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej dla higieny żywności takie jak: rozporządzenie 852/04 w sprawie higieny środków spożywczych oraz rozporządzenie 853/04 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego w wielu zapisach prawnych mówią, że wykorzystywane i zastosowane środki mają być „należyte, odpowiednie lub wystarczające”. Te trzy przymiotniki dobrze wpisują się w wykorzystanie oceny ryzyka jako narzędzia do udowodnienia prawidłowości zastosowanych rozwiązań w zakładzie przemysłu spożywczego.

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 203
icmobile@icmobile.pl

Zostań naszym partnerem!

Jeżeli Twoja firma dostarcza rozwiązania dla podmiotów zajmujących się produkcją spożywczą lub przemysłową z przyjemnością nawiążemy współpracę partnerską! Więcej o modelu współpracy znajdziesz w sekcji Dla partnerów.

Napisz do nas: partners@icmobile.pl


Sprzedaż
Dołącz do społeczności

Bądź na bieżąco z nowościami w icmInspector oraz materiałami dotyczącymi digitalizacji i automatyzacji w zarządzaniu jakością!

Podaj swój adres e-mail ...