Rutyna i nadmiar obowiązków? Nie w pracy w kontrolera. Cz. 1.

Rutyna i nadmiar obowiązków? Nie w pracy w kontrolera. Cz. 1.

Aktualności

Oczywiście możemy sobie z tym radzić: robić notatki, zapisywać powiadomienia, naklejać żółte karteczki, sprawdzać swoją pracę, prosić o sprawdzenie kogoś innego. Ale można szybciej, sprawniej i dokładniej. Czyli jak?

Jak podnieść wiarygodność kontroli?

Jeżeli chcemy, aby wszystkie kontrole, które chcemy lub musimy zrobić zostały wykonane w określonym czasie, zaplanujmy to! Kalendarz umożliwia nam przypisywanie ankiet do danego kontrolera w takiej kolejności, jaką uważamy za najlepszą i optymalną. Pomaga nam to w sprawnym i efektywnym zarządzaniu pracą kontrolerów. Dokładna lista zadań i rejestracja czasu wykonania ankiety sprawia, że zadania, które mają przed sobą kontrolerzy są realne do wykonania. Mamy również pewność, że kontroler wie, czego oczekuje od niego przełożony. Jeżeli ankieta nie zostanie wykonana lub nie można jej wykonać, kontroler prześle powiadomienie za pomocą aplikacji.

Step-by-step lub lista pytań w dowolnej kolejności. Możemy przygotować dla kontrolera pytania w określonej kolejności. Lub jeżeli uznamy za wygodniejsze i praktyczniejsze, pytania mogą wyświetlać się w postaci całej listy. Wówczas kontroler uzupełnia pytania, na które zna odpowiedź.

Lista pytań step-by-step jest wykorzystywana tam, gdzie kolejność ma priorytetowe znaczenie, chociażby w zakładach przetwórstwa mięsnego. W tym wypadku plan ankiet do wykonania przez kontrolera uwzględnia np. przechodzenie ze stref czystych do brudnych.

Lista pytań z dowolną kolejnością do wyboru sprawdza się dla audytorów, w firmach i sklepach.

Dzięki określeniu pytań jako „wymagane” mamy pewność, że kontroler nie zapomni uzupełnić odpowiedzi na dane pytanie.

To uzupełnienie odpowiedzi lub samodzielna odpowiedź na pytanie. Możemy dodawać zdjęcia małe, lub duże, w zależności od tego, jakie potrzebujemy. Zdjęcie jest dowodem na zaistnienie sytuacji w określonym czasie.

Powyższe i inne funkcjonalności, o których napiszę wkrótce, oferujemy w rozwiązaniu icmInspector.

Wkrótce napiszę o opcji podpisu w ankietach, wywoływaniu alarmów i mierzeniu czasu przeprowadzania kontroli.

Powrót

Kontakt

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Napisz do nas

Wyślij

Sprzedaż

IBCS Poland sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 694 412 071
mobile@ibcs.pl

Producent

icMobile System sp. z o. o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
+48 538 052 508
icmobile@icmobile.pl

Dołącz do społeczności
icminspector na linkedin
icminspector na youtube
icminspector na sourceforge